Shincha Update> Morita Tea Garden 4/18

Personal - Haruna

Sayamakaori Cultivar Gokou Cultivar Komakage Cultivar Yabukita Cultivar

Posten Shincha Update> Morita Tea Garden 4/18 visades först på YUNOMI.

2013 Shincha från Morita Tea Garden

januari

LEVERANTÖR: Morita Tea Garden Farmer Fujiichi Morita blandar sorterna Yabukita, Sayama-kaori, Fukumidori, Gokou, Komakage, Okumidori, Kanayamidori för att skapa sina teprodukter. 2013 First Flush Teas [products ids = ”6911,7361,8056,8053 ″] 2012 First Flush Teas [products ids =” 554,558,628 ″]

Posten 2013 Shincha från Morita Tea Garden visades först på YUNOMI.