By Akio Kurihara

Om det är möjligt undviker vi jordbrukare att använda bekämpningsmedel för att bekämpa sjukdomar som rödblåsa (赤 焼 病 akayakebyou). Idag trimmade jag mina oku hikari-odlingsfält som förberedelse för vintern. Jag skär häckarna lite högre än vanligt. Genom att göra detta, även om rödblåsan (en sjukdom som ibland uppträder i slutet av februari), kan vi bara klippa bort den när vi trimmar häckarna i mars som förberedelse för den nya säsongen.

Kurihara-sans Oku Midori-fält (ett slags tecultiv) fält 29 oktober 2013.

Kurihara-sans Oku Midori-fält (ett slags tesorter) den 29 oktober 2013.

Exempel på rödbråck från Kyoto prefekturs webbplats.

Exempel på rödbråck från Kyoto prefekturs webbplats.

Posten Kämpar organiskt mot rödblåsa visades först på YUNOMI.