Kurihara-san bearbetar teblad今日 は お く ひ か り を 摘 み ま し た。
そ し て 、 お 茶 揉 ん で ま す。
こ れ を 摘 ん だ の で 、 も う ひ と い き か な…。

Idag valde jag okumidoriblad och bearbetar dem. Det här är de jag valde ... bara lite mer arbete ...

Posten Foto: Akio Kurihara-san bearbetar sina okumidori teblad visades först på YUNOMI.