Karriärer inom te och främjande av japansk kultur

日本 茶 の 新 規 事業 に 参加 し よ う!


PROBLEMET

För tre decennier sedan fanns det 200,000 20,000 tebönder i Japan. Idag finns det mindre än 60 XNUMX. När det japanska samhället diversifierar sin smak i drycker, och bekvämligheten med PET-flask te trumlar smakkvaliteten, krymper den japanska teindustrin långsamt. Med majoriteten av jordbrukarna i XNUMX-talet eller äldre ger den åldrande och urbaniserande befolkningen bränsle till elden. Detta gäller te, jordbruk i allmänhet och många traditionella industrier för hantverksproduktion.

Under tiden växer gourmette-trenden i Nordamerika och Europa och efterliknar den gourmetkaffebom som Starbucks startade (och faktiskt blir kaffegiganten också drivkraften bakom tebommen med ett köp på 620 miljoner dollar av detaljhandelskedjan Teavana) . Den japanska tebranschen har en oersättlig position på marknaden, men hela exporten växer, endast 5% exporteras. En stor inhemsk marknad och brist på förmåga att tränga in på utländska marknader hindrar expansionen av japanskt te utomlands.

課題

30 年前 、 日本 に は 約 20 万人 の お 茶 農家 が い ま し が 、 現在 現在 は 万人 万人 に も 満 た な い 状況 す。 日本 の る る る す る る る る る る る る に る る すペ ッ ト ボ ト ル の 便利 さ が を が 求 ら れ る よ う に な り 、 日本 茶 業界 は 徐 に 縮小 し い る 々 々 々 は 々 々 は 々 々 々 々 々 は 々 々 々が 更 に 状況 を 悪 化 さ せ て い ま す。

一方 で, 欧米 で は グ ル メ 志向 の お 茶 人 気 は 急 上昇 し て お り, ス タ ー バ ッ ク ス に よ っ て 始 め ら れ た グ ル メ コ ー ヒ ー ブ ー ム に 対 抗 す る 勢 い で 市場 は 伸 び 続 け て い ま す (事 実, こ の コ ー ヒ ー 界 の 巨人 は 紅茶 小 売 り チ ェ ー ン 「Teavana (テ ィ ー バ ナ) 」を 6 億 2 千万 ド ル で 買 収 し 、 茶 ブ ブ ー ム 立 役 者 と な っ い す い い い い な な い い い い い い い い い い い い い い い い満 た な い 状況 で す。 国内 市場 が 大 き い 事 海外 進出 す る た め の 知識 不足 が 、 日本 茶 事業 海外 へ 拡 拡 大 る こ と を 妨 げ て て ま す す。

LÖSNINGEN

Matcha Latte Medias sociala satsning, onlinemarknaden Yunomi.life, är ute efter att ändra denna situation genom att skapa en plattform som överbryggar den japanska landsbygden med konsumentmarknader i Nordamerika, Europa och på andra håll. Yunomioss har funnits i drygt ett och ett halvt år och växer snabbt när vi introducerar småskaliga familjejordbruk, hantverkare och historiska tebutiker för världen.

OCH VI BEHÖVER DIN HJÄLP!

解決 策

オ ン ラ イ ン 販 売 サ イ トYunomi.us (ユ ノ ミ ア ス) は 株式会社Matcha Latte Media(マ ッ チ ャ · ラ テ · メ デ ィ ア) が 運 営 す る ソ ー シ ャ ル ベ ン チ ャ ー で す. 私 た ち ユ ノ ミ ア ス は, 北 ア メ リ カ や ヨ ー ロ ッ パ な ど 他 の 国 々 の 消費者 市場 と 日本 の 様 々 な 地域 と の 橋 渡 し と な る 基 盤 を 作 り 上 げ, 現状 に 変 化 をも た ら す 為 に 様 々 な 状況 を 変 え よ と 動 き 出 し ま し た。Yunomi.lifeに は 一年 半 の 実 績 と 経 験 が あ り す。 小 規模 な 家族 経 営 の 茶 農家 や 職 人 ん た ち そ し 紹 紹 紹 紹 紹 紹 に に 紹 紹 紹 紹 に 紹 紹 紹 に 紹 紹

そ し て 今 あ な た の 支援 が 必要 で す!


Inga aktuella lediga jobb.

現在 募集 し て お り ま せ ん が 、 我 々 事業 に 興味 が あ る 方 、 Doc Google Doc を 使 っ た 事項 介 、 経 、 ス ス キ い い い。。 い い い い い い い い