Nedanstående partners importerar från oss regelbundet (minst en gång i kvartalet ibland så ofta som två gånger i månaden). Undvik problem med tullhantering genom att köpa te från dessa företag. 

Finland

Singapore

Storbritannien

USA