Ett gott nytt år.
Det är sena hälsningar ^^;

Jag kommer att göra mitt bästa i allt detta år också!

När det gäller att göra te spelar klimat och mark på jorden en viktig roll, men jag tror att människorna som gör te är nyckeln.

Först och främst bör vi möta och förstå marken, klimatet och tefältet.

Oavsett var produktionsregionen är, är det viktigaste att möta och lägga allt i te. Låt oss främja skönheten i japanskt te till världen.
Ja, jag vill göra det ... men inte säker på hur ^^;

Jag kommer att uppskatta ditt fortsatta stöd under 2015 m (__) m

Gott nytt år.
挨 拶 お く れ ま し た ^^;
今年 も 何事 に も ベ ス ト を 尽 く し っ て い き た い と 思 っ て い ま す!
茶 作 り は そ の 土地 の 気 候 や 、 土 お お い に 関係 す る の は も ち ろ ん の と で す が 、 私 は 作 り 手 が 一番 と 思 い ま す す
ま ず 、 土 、 気 候 、 茶 畑 に 向 き 合 う こ と。
産地 が ど こ で あ れ 、 全力 で 茶 と 向 き う こ と の よ う な 気 が し ま す。 日本 茶 の 素 晴 ら し さ に 伝 え ま し し ょ う。
い や 、 伝 え た い… な か な か ど う し て ^^;
2015 年 本年 も ど う ぞ よ ろ し く お 願 い い た ま す す m (__) m

(Jag hoppas att vi kan bli en bro för att föra japanskt te till världen. Vi kommer att göra vårt bästa som YUNOMI i år också!)

kurihara-nyår-150106akurihara-nyår-150106bkurihara-nyår-150106c

Posten Kurihara Tea Farm Blogg: Nyårshälsning från Akio Kurihara-san visades först på YUNOMI.

Lämna en kommentar

Alla kommentarer modereras innan de publiceras