Familjen Kurihara använder paketet nedan för sina teer. Matcha Latte Media anger vilket te som finns i förpackningen genom att placera en lapp på botten av baksidan. Nedan är en översättning av exakt vad som finns på paketet med gyokuro och sencha te.

Framsidan japanska

ふ く お か 奥 八 女 - Fukuoka Okuyame (dvs. Okuyame-regionen i Fukuoka Prefecture)
媛 茶 物語 - Himecha monogatari - Berättelsen om prinsessans te
昔 む か し 、 そ の む か し 奥 八 女 の に は 、 八 女 津 媛 と い う 神 が お ら れ た そ う だ
Nederst: 栗 原 製茶 - Kurihara Seicha

Baksidan japanska

Vänster del av ryggen:
『媛 茶』 の は な し
わ が 国 最 古 の 歴 史書 『日本 書 紀』 (720 年 編) に よ る と 、 九州 を 巡幸 さ れ た 景行 天皇 、 矢 部 村 山 い 山 山 い い し い い し し 山 し し い い懸 主 が 「女神 あ り。 名 を“ 八 女 津 媛 ”と い う。」 と 答 え こ れ が 「八 女 の 地名 の 起 こ り で あ る と 記 さ れ て い ま す。
緑 な す 山 々 が 囲 む 奥 八 女 の 矢 部 村 神 ノ 窟 -.. そ こ は 古代 の ロ マ ン が 息 吹 く 八 女神 社 媛 が 神 の お 告 げ を し た 土地 で 生 ま れ た 香 気 漂 う 滋味 あ ふ れ る お 茶 は 「媛 茶」 と 名 付 け ま し た. 朝 は 霧 に つ つ ま れ, 心地 よ い 風 が 吹 き, き れ い な 石 清水 が 故 郷 を 潤 す, そ ん な 美 し い 自然 と, 土 づ く り を 基本 に, 「人 に や さ し い, 体 に や さ し い, 地球 に や さ し い」 お 茶 づ く り を 追 及 す る、 奥 八 女 に 四 代 続 く 、 お 茶 職 の 想 い が 、 や さ し く け 込 ん だ 『媛 物語』。 人 を を を を を を を り を を を を り を を り を を

Berättelsen om “Hime-cha”
Enligt Nihon Shoki (720), Japans krönikor, medan kejsaren Keiko färdades i Kyushu-regionen pekade han på riktning mot Yabe-mura och frågade: "Finns det gudar i de vackra bergen i öst?" Då svarade den territoriella härskaren: ”Det finns en gudinna som heter Yametsu-hime.” Det sägs att detta är ursprunget till namnet Yame.
Yabe-mura, Kami-no-iwaya (Guds grotta) distrikt i Okuyame-regionen omgiven av bergen är där Yame Shrine står. Te producerat i det land där hime (prinsessa på japanska) blev gudinnan heter "Hime-cha" (cha vilket betyder te). Morgondimman, lugnet och det färska källvattnet gör den vackra naturen och jorden. ”Mänsklig, kroppsvänlig och miljövänlig” är mottoet för vår teproduktion som har gått vidare i fyra generationer i Okuyame-regionen. Och "Hime-cha Monogatari (Hime-cha-berättelsen)" innehåller alla dessa känslor och historia hos teproducenterna. Vänligen njut av den smak och smak som odlas av människor och natur.

Posten KuriharaTeas paketöversättningar för gyokuro och sencha visades först på YUNOMI.