Handla här för 2015 Shincha Tea

Sayama Shincha -festivalen

Har du bestämt dig för dina planer för Gyllene veckan? Den 29 april (昭和 の 日 Showa nej hej, Showa Day), kom och besök "Sayama Shicha and Flower Festival"!

Detta är ett evenemang som är unikt för Sayama, en teproduktionsregion fylld med arom av shincha och blommor. Upptäck "testaden Sayama" genom te-rullning och teplockningshändelse. Inte bara kan du njuta av Sayama shincha utan det kommer att finnas många bås, inklusive matställ som säljer krokett med taro odlad i Sayama!

De som köper shincha är berättigade att delta i lotteriet för en chans att vinna specialpriser!
(Division för jordbruksfrämjande)

Datum / Tid: 29 april 2015 (ons, nationell helgdag), 9:00 - 3:00
Plats: Stadshuset
* Festivalen kommer att hållas oavsett regn men väderförhållandena kan orsaka ändringar eller avbokning av vissa evenemang.
* Endast ett begränsat antal parkeringsplatser är tillgängliga så använd kollektivtrafiken.

150424-sayama-1150424-sayama-2

150424-sayama-3150424-sayama-4
(Bildkälla: city.sayama.saitama.jp facebook.com/citysayama)

【お 茶香 る ま ち 狭 山 の 春 の 風物 詩 狭 山 新 茶 ま つ り】
皆 さ ん 、 ゴ ー ル デ ン ウ ィ ー の 予 定 は も う ま り り ま た か? 日 日 の 昭和 の い ま い い い ま い い い い い ま ぱ い い い ぱ い い い い い ま い い い
新 茶 と 花 の 香 り に 包 ま れ た, 茶 ど こ ろ 狭 山 な ら で は の イ ベ ン ト で す. 手 も み 茶 の 実 演 や, 茶 摘 み 体 験 な ど ”お 茶香 る ま ち さ や ま” を 体 感 し て く だ さ い. も ち ろ ん 一 足 早 く 狭 山 新 茶 を お 楽 し み い た だ け るほ か 、 狭 山 の 里 芋 コ ロ ッ ケ な ど 模擬 も た く さ ん 出 店 さ れ ま す!
新 茶 を 購入 し た 方 に は 、 素 敵 な が 当 た る 抽選 会 に も 参加 で き ま す の で お お 楽 し み に!
農業 振興 課 (た)
日時:平成27年4月29日(祝・水)、9:00~15:00
場所 : 市 役 所 ロ ー タ リ ー ほ か
※ 雨天 決 行 で す が 、 天候 等 に よ り 内容 の が 中止 と な る 場合 が あ り ま す の で 予 め ご 了 承 く だ さ い
※ 駐 車 台 数 が 限 ら れ て い ま す の で 公共 交通 機関 を ご 利用 く だ さ い

Posten Sayama te- och blommafestival visades först på YUNOMI.