150318-yokota-trimning-te-för-shinchaVi kände vårvärmen för första gången och vi har börjat "vårtrimmningen" idag.
Men bara för te som odlas i växthuset för tidig skörd.

Tidpunkten för "trimning" varierar beroende på varje te-produktionsregion, och i cool Sayama-regionen börjar trimningen runt Vernal-jämställdningen (3 dagar före och efter den faktiska vårdagjämningsdagen, så i år kommer det att vara mellan 18 och 24 mars).

”Trimning” är särskilt viktigt för maskinfällda tefält för att plana ut teaträdets yta och förhindra att gamla löv, stjälkar eller kvistar blandas i shicha-periodens färska löv.

Jämfört med "hösttrimning" som görs i andra regioner hjälper bevuxna teblad under vintern att förhindra teträd från kylan. samtidigt försenas tidpunkten för groddrivning så det blir mindre risk för frostskador.
Dessutom kommer det att ha unga och mogna löv kvar på te-trädet före höst- och vintersäsongen.


こ の 春 、 一番 の 暖 か さ に 誘 わ れ て 春 整枝 」を ス タ ー ト さ せ ま し た。
と り あ え ず は 早 出 し を 目 と し し た ハ ス 茶園 茶園 み み で す が

こ の 「整枝」 作業 は そ れ ぞ れ の 茶 産地 行 わ れ る 時期 が 違 い 、 冷涼 な 狭 山 地方 は 春 の お 彼岸 を 目 処 に ス タ ー ト し ま す す。

こ の 「整枝」 と は 、 特 に 機械 摘 園 に 必要 な 管理 で 、 摘 採 面 均一 に し 、 新 期 の 葉 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽 芽

他 産地 で 行 わ れ る 秋 整枝 と 比較 し て 冬 期 の 着 葉 数 が 多 い た め 寒害 を け に く 、 萌芽 摘 霜害 霜害 霜害 霜害 霜害 霜害 霜害 凍 霜害 凍 霜害 霜害 霜害 霜害 霜害 霜害 霜害 凍
ま た 、 活力 あ る 若 い 成熟 し た 葉 が 残 た 状態 で 秋冬 を 迎 え る こ と で 、 養分 生成 で プ ラ ス に は た ら き ま す。

Posten Yokota Blogg: Förbereder te för 2015 shincha visades först på YUNOMI.