Nedanstående partners importerar från oss regelbundet (minst en gång i kvartalet ibland så ofta som två gånger i månaden). Om du inte vill importera produkter direkt kan du kontakta dessa företag för att ordna en leverans. De kommer givetvis att behöva ta ut en markup för tjänsten men i vissa fall kan det vara billigare/enklare än att importera direkt från Japan själv.

Finland

Singapore

Storbritannien

USA